Garderforeningen for
Aarhus og Omegn

 
Forsiden.
Velkommen.
Nyt.
Arrangementer.
Formål, bestyrelse
og adresser.
Historie.
100 års jubilæet.
Medlemskab.
Arkiv.
Links.
Velkommen.

        Velkommen til vores hjemmeside. Vi vil 
her prøve at give dig et indblik i vor fore-
nings liv og aktiviteter.
        Samtidigt håber vi, at siden vil give dig, som gammel garder, lyst til at kontakte os
og eventuelt komme til nogle af vore arran-
gementer. 

        Samtidigt skal siderne tjene som et "elektronisk" medlemsblad, hvor medlem-
mer kan få oplysninger om  klubaftener, skydedage, arrangementer og andre rele-
vante informationer.