Garderforeningen for
Aarhus og Omegn

 
Retur til ARKIV.
 

(Billederne fra 2005 / 2006 er
vist for neden på siden.)

Arrangementer  sæsonen 
2005 / 2006.

Foreningens aktiviteter ligger normalt i tiden september / marts med et enkelt arrangement (detachementskydningen) i juli måned.

Der er igen i år søgt en fornyelse af program- met, men "arvesølvet" er intakt.
Grundet foreningens store tilskud er  der som tidligere lave priser til arrangementerne, hvorfor alle har mulighed for at deltage.

Klubaftenerne består, men er flyttet til Gardergården. Det vil sikkert få endnu flere medlemmer til at møde op.
Bybus linie 1 og 18 standser i nærheden af Skovridervej.
Der er kun annonceret klubaftener i efteråret 2005. Grunden er, at bygningsforvalteren,  Søværnets Operative Kommando (SOK), endnu ikke kender fremtiden for 2006, men
det er absolut ikke udelukket, at der kommer klubaftener i 2006. 

LÆS i Garderbladet for nærmere orientering om arrangementerne.

GENERELT OM TILMELDING: 
Tilmelding er BINDENDE og der SKAL BETALES, hvis ikke der foreligger behørigt afbud. Tilmelding pr. e-mail er velkommen, men er først gyldig, når der er tilbagesendt kvittering. 

Vel mødt i 
Garderforeningen for Aarhus & Omegn

Juli 2005.
August 2005.
September 2005.
Oktober 2005.
November 2005.
December 2005.
Januar 2006.
Februar 2006.
Marts 2006.
April 2006.
Maj 2006.
Juni 2006.
Juli 2006.

Link til: Samlet oversigt, skydning,
              sæsonen 2005/2006.

2005:
Tirsdag den 19. juli 2005 kl. 13:00.
DETACHEMENTSKYDNING.
Skydekonkurrence mellem vagtstyrken fra Marselisborg og Garderforeningen.
Vi kører i fælles bus til skydebaner i Randers hvor vi dyster mod de tjenestegørende gardere på Gevær M/95.
Efterfølgende spisning og præmieuddeling med hyggeligt samvær på Gardergården.
Tilmelding senest den 12. juli til
Helge Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440 eller email: helgekuno@mail.dk
Billeder fra arrangementet. Klik HER

August 2005.
Ingen arrangementer.

Onsdag den 7. september  2005 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos næstformand Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40.

Torsdag den 22. september 18:00 prc.
Varna Palæet, Strandvejen 25, 8000 Århus C.
Foredrag ved generalløjtnant Kjeld Hillingsø - og uddeling af hæderstegn.
 

Kjeld Hillingsø, som er kendt af mange af foreningens medlemmer fra 1960erne og 70erne, hvor Hillingsø forrettede tjeneste ved Livgarden, foredrager over frit, men relevant, emne.     . 
Foredraget følges af en spisning formedelst 150 kr./couvert incl. 1/1 bajersk øl eller vand under foredraget. Hæderstegn bæres. 
Tilmelding til Thomas Frandsen på tlf. 8678 6973 eller e-mail: thomas.toftegaard.frandsen@post.au.dk
Billeder fra arrangementet. Klik HER

Onsdag den 5. oktober fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos næstformand Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40.

Onsdag den 5. oktober kl. 19:00 - 22:30.
KLUBAFTEN. Sæsonens første klubaften.
Klubaftener foregår nu på Gardergården, hvortil linie 19 og 1 kører.
Nota bene: Mod forudbestilling serveres smørre- brød. Foreningen er kaffevært og der foregår udsalg af øl og vand.
Bestilling af smørrebrød til Kurt Grouleff 
tlf. 86 22 21 75 senest mandag den 3. oktober.

Torsdag den 27. oktober kl. 18:30.
Keglespil på Frederikshøj Kro, Oddervej 19 8000 Århus C.
Spisning med kammeratligt samvær og kåring af årets keglekonge.
Pris: 150 kr./couvert (excl. drikkevarer).
Tilmelding senest mandag den 24. til 
Kurt Grouleff  tlf.  86 22 21 75.

Onsdag den 2. november fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos foreningens næst- formand Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40.

Onsdag den 2. november kl. 19:00 - 22:20.
KLUBAFTEN på Gardergården.
Nota bene: Mod forudbestilling serveres smør- rebrød. Foreningen er kaffevært og der foregår udsalg af øl og vand.
Bestilling af smørrebrød til Kurt Grouleff på tlf. 8622 2175 senest mndag den 31. oktober. 

Fredag den 4. november kl. 19:00.
ANDESPIL i Frimurerlogen, Christiansgade 6.
Dørene åbnes for udsalg af spilleplader kl. 19:00.  Opråb begynder kl. 19:30 prc.
Hele familien er velkommen til at spille med om de flotte præmier. Pris: 50 kr./pers. for kaffebord med smørrebrød.
Tilmelding til Kurt Grouleff på tlf. 8622 2175 senest tirsdag den 1. november.

Torsdag d. 11. november kl. 11:00
MINDEHØJTIDELIGHED: Afslutningen på den 1. verdenskrig.
Mindeparken.
Foreningens fane er til stede. Det foreslås, at man på egen hånd aftaler frokost efterfølgende blandt de fremmødte gardere. 
Arr.: Søværnets Operative Kommando.
Ingen tilmelding.

Fredag den 18. november kl. 18:30.
GENERALFORSAMLING i Frimurerlogen, Christiansgade 6.
Alle medlemmer bør komme til generalforsamlingen og gerne også til den hyggelige spisning bagefter.
Vælg mellem kogt torsk og engelsk buef. Dessert: pandekager med is. 
Pris 150 kr./couvert excl. drikkevarer. Hæderstegn bæres.
Tilmelding til Thomas Frandsen på tlf. 86 78 69 73 senest mandag den 14. november.
Generalforsamlingsreferat: Klik  HER.

Onsdag den 30. november fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos foreningens næst- formand Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40

Fredag den 2. december 2005 kl. 11:00.
MINDEHØJTIDELIGHED for jernbanesabotører fra Langaa-gruppen på Skæring Hede ved mindesmær- ket.
Arr.:  Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

Onsdag den 7. december kl. 19:00-22:30.
JULERGLÖGG på Gardergården. 
Nisserne serverer kraftig glögg, æbleskiver og kaffe. Pris KUN 50 kr./pers.
Tilmelding til Kurt Grouleff på telefon 8622 2175 senest mandag den 5. december.

Lørdag den 24. december kl. 10:45.
"GLÆDELIG JUL" på Gardergården til de tjenestegørende gardere på Marselisborgvagten.
Fra kl. 10:45 serveres glögg og lidt godter. Glem juletravlheden og kom til et par hyggelige timer og følg evt. vagten til afløsning.
Ingen tilmelding.

2006. 

Onsdag den 4. januar 2006 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos foreningens næst- formand Helge Kuno Pedersen tlf. 8695 0440

Torsdag den 12. januar 2006 kl. 18:30.
Årets første spisning på Restaurant René,  Banegaardspladsen 12.
Udover et lukullisk måltd vil bestyrelsen søge en passende foredragsholder i rækkerne af gamle gardere. Nærmere herom i Garderbladet.
Pris: 150 kr./couvert excl. drikkevarer.
Tilmelding til Jørgen Johnsen på tlf. 8623 1724 senest torsdag den 5. januar.

Onsdag den 1. februar fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos foreningens næst- formand Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40.

Torsdag den 23. februar 2005 kl. 18:00.
BOWLING hos Bowl´n Fun,  Skanderborgvej 226, Viby.
Stilletid kl. 18:00 for reservation af baner. Spillet begynder kl. 18:30 prc.
Medlemmer med ledsager konkurrerer om de flotte præmier, som uddeles under den efterfølgende spisning.
Tilmelding til Jørgen Johnsen på tlf. 86 23 17 24 senest mandag den 20. februar.

Onsdag den 1. marts 2006 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg. Mulighed for både riffel og pistolskydning.
Tilmelding ej nødvendig.
Oplysning om skydning hos foreningens  næst- formand Helge Kuno Pedersen tlf. 8695 0440

Onsdag den 1. marts 2006 kl. 19:00.
BESØG PÅ MORGENAVISEN JYLLANDSPOSTEN, 
Grøfthøjvej,  Viby. 
Foreningens medlem JAN 77 Keld Louie Pedersen, som er estimeret erhvervsjournalist på bladet, viser rundt og fortæller om avisen. Der serveres en sandwich og en øl/vand på bladhusets regning. 
Tilmelding til Thomas Frandsen på tlf. 86 78 69 73 senest mandag den 27. februar..

Torsdag den 30. marts kl. 18:30.
SÆSONAFSLUTNING på Restaurant Kohalen, Jægergaardsgade 152.
Restauratør AUG 76 Jes Laustsen serverer stegt flæsk ad libitum. Dertil ramsaltet underholdning ved medlemmerne. Pris 75 kr./couvert.
Tilmelding til Thomas Frandsen på tlf. 86 78 69 73 senest mandag den 27. marts.

April 2006:
Foreløbigt er der ikke planlagt arrangementer i april.

Maj 2006:
Foreløbigt er der ikke planlagt arrangementer i maj.

Juni 2006:
Foreløbigt er der ikke planlagt arrangementer i juni.

Tirsdag den 18. juli 2006 kl. 13:00.
DETACHEMENTSKYDNING.
Skydekonkurrence mellem vagtstyrken fra Marselisborg og Garderforeningen.
Vi mødes på Gardergården kl. 13 og kører til Vestereng skydebaner, hvor vi dyster mod de tjenestegørende gardere. I år skyder vi på 
50 m. med cal.  22 skytteforeningsriffel.
Efter skydningen kører vi tilbage til Garder- gården,  hvor der er spisning, præmieoverræk- kelse og hyggeligt samvær. Vi slutter med at tamburerne spiller tappenstreg.
Billeder fra arrangementet: Klik HER

SAMLET LISTE OVER SKYDEAFTENER:
Skydning i Lyseng på gode moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Der er mulighed for både riffel- og pistolskydning.
Der skydes flg. onsdage fra kl. 1900:

7. september 2005
5. oktober 2005
2. november 2005
30. november 2005
4. januar 2006
1. februar 2006
1. marts 2006
Tilmelding er ikke nødvendig, men yderligere oplysninger hos foreningens næstformand:
Helge Kuno Pedersen tlf. 86 95 04 40.


 


 
 

Detachementskydningen den 19. juli 2005.


Instruktion i våbenbetjening Gevær M/95.


Gruppefoto 

- og så var der som sædvanligt: spisning, præmieuddeling og tamburerne underholder. 

 

Den 24. detachementskydning blev afviklet den 19. juli på den militære skydebane i Skive med 5.56 mm. GV M/95.
Efter tilbagetransport pr. lejet bus til Gardergaarden var der som vanligt spisning og præmieuddeling. Om det var den nye HBU (Hærens Basisuddannelse, der skærer tjenestetiden for gardere ned til 8 mdr.), der gav resultatet vides ikke, men resultatet var, at det var de gamle gardere, som vandt skydningen med 847 points mod de tjenestegørende garderes 803 points.
Således har garderforeningen nu vundet pokalen 11 gange mod Livgardens 13 gange og major Roug udbad sig øjeblikkeligt revanche på detachementets vegne. Bedste skytte var dog tjenestegørende garder S.Mandrup med garderforeningens MAR 84 Knud Boye-Nielsen på en hæderlig tredieplads individuelt. Bedste makkerpar gammel garder/tjenestegørende garder var luftkaptajn MAJ 73 Klaus Ulrik Holck og garder M.H.Mortensen.
Disse sider kan udmærket anvendes til at divertere medlemmerne om, at formand Pontoppidan, blev hædret for ringeste skydestilling, hvor han skød med anlagt pibe og sommergevandter dog uden tropehjelm.
Udover det altid velgørende møde med de tjenestegørende gardere, der også skænker foreningen lejlighed til at høste sjæle, tog vi i år afsked major Esben Roug, der pensioneres fra Livgarden med udgangen af januar 2006 og vandrer over i de stolte rækker af gamle gardere. Desuden traf vi den nye seniorsergent på Marselisborgvagten Henrik Munck. Foreningen retter også her sin tak for godt samarbejde til begge.
MAR 92 Thomas Frandsen.


 
 

Torsdag den 22. september 2005 på Varna:
Foredrag ved generalløjtnant Kjeld Hillingsø og uddeling af hæderstegn.


Hæderstegnsmodtagerne sammen med formanden og generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

På billedet kan ses bagest fra venstre:
JUL 63 Søren Ove Pontoppidan (formand)
JUL 65 Ebbe Juul-Heider
JUL 65 Erik Steffenauer
JAN 59 Søren Blirup Jensen
NOV 59 Per Holm Pedersen
N.N.
MAJ 60 Peter Tilma
JAN 77 Jørgen Johnsen
JUL 59 Svend Bruun Johnsen
MAJ 61 Hans Benfeldt Kjær
JAN 60 Kurt Henning Grouleff
NOV 59 Orla Hansen
JAN 62 Erik Kaas
MAJ 73 Klaus Holck

Ultra-kort referat.
Generalforsamling 18. november 2005.

Formanden oplyste, at foreningen har 528 medlemmer.
For anden gang er der hensat 50.000 kr. til fejring af 125 års jubilæet.
Man overvejer at starte en klub (”Ronkedorerne” ?), hvor sammenkomster holdes i dagtimerne.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, og formanden for Skyttelauget aflagde beretning. Begge dele blev enstemmigt godkendt. 
Formanden JUL 63 Søren Ove Pontoppidan og kasserer NOV 57 Arne Høy Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
MAR 92 Thomas Frandsen ønskede ikke genvalg og i stedet blev
JAN 60 Kurt Henning Grouleff valgt.
JAN 1977 Jørgen Øllegaard Johnsen var på valg og blev genvalgt.
415445 NOV 59 Orla Hansen og 501078 MAJ 61 Hans Benfeldt Kjær blev genvalgt som  revisorer.
”Champagnelegatet” blev i år tildelt  42 NOV 1945 Holger Sørensen, som sammen med 164 MAJ 50 Jens Balle igennem mange år har udgjort et perfekt ”Fanebærerteam”. Med formandens ord: ”Det kører lige efter bogen. De er en pryd for foreningen.”
Under den efterfølgende middag orienterede foreningens registrator JAN 1977 Keld Louie Pedersen, som har været medlem af det bladudvalg De Danske Garderforeninger nedsatte for to år siden, om det arbejde der her har fundet sted.
Det har resulteret i, at vi fra januar 2006 får et garderblad med et helt nyt og mere læsevenligt udseende, og meget mere alsidigt læsestof.

PHH frit efter JUL 64 Helge Kuno Pedersen  officielle referat.


 
Detachementskydningen den 18. juli 2006.


De, der kom i god tid, havde tid til en mindre forfriskning.


Det var tropisk varmt (28°) - bl.a. formanden havde fundet tropehjelmen frem. 


"ANTRÆDNING"
 

INSTRUKTION  v/ SSG H. Munck


"MILITÆR MOTORTRANSPORT" til banerne.


- resten i private biler


Konkurrenceskydning på banerne ved Vestereng.
Våben: Skytteforeningsriffel cal. 22.
Skydestilling. Liggende med anlæg. 

Tilfredse skytter.


MEGET tilfreds tambour: Tambour P. K. W. Pommer vandt - efter 
omskydning - serieskydningen med 49 points.
Som tambour var han ikke med på Livgardens hold, og han har i sin
rekrutuddannelse ikke haft mulighed for at skyde med skarpt!


Så var der middag. (Buffet.)


GOD STEMNING.


Dejlig mad. (Desserten kom senere.)


Præmieuddeling.
De tre bedste skytter var: 
F. D. Jensen (GF)  95 points
K. Boye-Nielsen (GF)  94 points
GD J. S. Pedersen  93 points
(A. Rodenberg, J. Vejbøl, K. Holck, C. Petersen og K. Berglund fra GF fik også 93 points.)


Vandrepokalen blev for 2006 vundet af GF med 920 points mod Vagtdetachementets 869 points.


Hjernetrusten ?
Fmd. Søren Pontoppidan, kaptajn D. N. I Strangeways, SG P. Minet, Helge Kuno Pedersen,
SSG H. Munck, Johannes Schlamowitz og Lars Wendtland.


Tambourerne rundede aftenen af.

    Fotos: Helge Kuno Pedersen og Peter Horsten.

Seneste opdatering 17. april 2007..
Webmaster: Peter Horsten.