Garderforeningen for
Aarhus og Omegn

 
Retur til ARKIV.
 
Arrangementer  sæsonen 
2003 / 2004.

Juli 2003.
August 2003.
September 2003.
Oktober 2003.
November 2003.
December 2003.
Januar 2004.
Februar 2004.
Marts 2004.
April 2004
Maj 2004.
Juni 2004.
Juli 2004.

Foreningens aktiviteter ligger normalt i tiden september / marts med et enket arrangement (detachementskydningen) i juli.

Link til: Samlet oversigt, skydning.

Link til: Samlet oversigt, kortspil-aftener.
 

2003:
Tirsdag den 15. juli 2003 kl. 13:30.
Detachementskydning.
Skydekonkurrence mellem vagtstyrken fra Marselisborg og Garderforeningen.
Deltagerne møder på Gardergården.
Spørgsmål og tilmelding til skydeudvalgets
formand, Søren Blirup Jensen, tlf. 86 22 06 81.
Livgardens holdledere er i år major E. Roug og
seniorsergent Conrad Pedersen.
(STOP PRESS: Resultatet blev:
Livgardens hold: 696 points.
Aarhus GF hold: 784 points.)

Fredag den 22. august 2003 kl. 18:00.
Mødested: Sandbygaard i Sandby ved Hinnerup.
Flugtskydning ved Sandbygård, Sandby v/Hinnerup. Pølser m. brød og lidt øl, 25 patroner og 25 lerduer i alt kr. 100,-Extrapatroner og duer kan købes. Gevær medbringes. Publikum er også velkommen.
Tilmelding:
Knud Boye Nielsen, tlf. 2827 5216 eller email: knudboye@nielsen.mail.dk
Nærmere info ved tilmelding.
 

Torsdag den 28. august 2003 kl. 17:30 præcis.
Mødested: Havnehuset øst for hotel Atlantic. Havnerundfart  i Århus. Få din nysgerrighed stillet m.h.t. viden om Århus Havn. Havnekaptajnen viser os havnen på en spændende og anderledes måde. Denne dag starter Århus Festuge, og havnen er derfor et bombardement af spændende synsindtryk. Dagen afsluttes med spisning på rest. Martino med udsigt over Marselis Lystbådehavn.
Begrænset deltagerantal, idet havnebussen kun medtager 50 prs.
En tur der kan opleves af hele familien for kr. 100,- pr. person (excl. drikkevarer)
Tilmelding senest 20. august til:
Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 8623 1724 (aften) eller email: 
abc-telte@mail.dk
Bemærk, at der er begrænset deltagerantal!

Onsdag den 3. september fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Der er mulighed for både riffel- og pistolskydning.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681.

Onsdag den 1. oktober 2003 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681.
 

Torsdag den 9. oktober  2003 kl. 18:30.
Keglespil/spisning på Hotel Mercur, Viby Torv.
Årets keglekonge kåres, og under spisningen uddeles hæderstegn til jubilarerne.  Kr. 100,- pr. person (excl. drikkevarer) 
Tilmelding senest den 2. oktober til
Jens Balle, tlf. 8698 5819.
 

Torsdag den 23. oktober 2003 kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.
 

Onsdag den 29. oktober 2003 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681.

Fredag d. 7. nov. 2003 kl. 19:00. 
Andespil i Frimurerlogen Christiansgade 6.
Opråb starter kl. 19:30 prc.
Der serveres kaffe og smørrebrød for kr. 50,- pr. person. Hele familien er velkommen. Tilmelding til:
Søren Blirup Jensen, tlf. 8622 0681 efter kl. 1800.
Bindende tilmelding senest den 1. november.
 

Torsdag den 13. november kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.
 

Torsdag den  20. november kl. 18:30.
Generalforsamling i Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Århus C. 
Alle medlemmer er velkomne til generalforsam-
lingen, og ikke mindst til den hyggelige spisning efter generalforsamlingen. 
Vælg mellem kogt torsk eller engelsk bøf. Dessert: Pandekager m. is.
Hæderstegn bæres.
Pris kr. 100,- excl. drikkevarer.
Tilmelding til: Formanden, tlf. 8619 9444.
Bindende tilmelding, hvis der ønskes spisning, er senest den 13. november.
 

Onsdag den 26. november fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681.
 

Torsdag den 27. november kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.

Tirsdag den 2. december kl. 11:00.
Skæring Hede. Mindelunden.
Mindehøjtidelighed (60 år) for jernbane-sabotørerne fra Langågruppen. Ingen tilmelding.
Arrangør: Århus Samv. Soldaterforeninger.
 

Torsdag den 11. december 2003  kl. 19:00.
Julegløgg i Århus Håndværkerforening,
Klostergade 30.
Nisserne serverer gløgg, æbleskiver og hjemmebag til kaffen. Prisen er kr. 40,- /prs. 
Tilmelding: Carlo Pedersen, tlf. 8627 0774.
Senest tilmelding 7. december.
 

Onsdag den 24. december 2003 kl. 10:45.
Gardergården.
Glædelig Jul på Gardergården til de tjenestegørende på Marselisborgvagten.
Fra kl. 10:45 serveres gløgg og lidt godter.
Glem juletravlheden en kort stund og kom til et par hyggelige timer, og følg evt. vagten til afløsning. Ingen tilmelding.

2004. 
Onsdag den 7. januar 2004 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode, moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681.
 

Torsdag den 8. januar 2004 kl. 18:30.
Årets 1. spisning hos René, Banegårdsplads 12.
Vi mødes til den hyggelige spisning til kun kr. 100,- pr. prs.(excl. drikkevarer) 
Tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 8623 1724
eller email: abc-telte@mail.dk
Senest  tilmelding den 1. januar.
 

Torsdag den 22. januar 2004 kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen, 
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.

Onsdag den 4. februar 2004 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681
 

Torsdag den 5. februar 2004. Senest kl. 18:45. 
Bowling. Skanderborgvej 226, Viby. Medlemmer med damer konkurrerer om de flotte præmier, der uddeles under den efterfølgende luksuriøse spisning. Pris kr. 100,- pr. person excl. drikkevarer. 
Tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen, tlf. 8623 1724
eller email: abc-telte@mail.dk
 

Torsdag den 12. februar 2004 kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen, tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.
 

Torsdag den 26. februar 2004 kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen, tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.

Onsdag den 3. marts 2004 fra kl. 19:00.
Skydning i Lyseng på gode moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681
 

Torsdag den 11. marts 2004 kl. 19:00.
Kortspil i Århus Håndværkerforening, 
Klostergade 30.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.
 

Torsdag d. 25. marts 2004 kl. 18:00
Sæsonafslutning.
Mød op til denne sidste klubaften på rest. Thors Mølle, hvor aftenen krydres med et interessant foredrag: 
Godsejer J. Koed - Jørgensen holder foredrag om dansk landbrug og om de spændende oplevelser han har haft i forbindelse med sit virke.
Foreningen giver igen et stort tilskud, hvorfor prisen er kr. 100,- excl. drikkevarer. Knud Boye Nielsen, tlf. 2827 5216 eller email: knudboye@nielsen.mail.dk
Nærmere info ved tilmelding.

April 2004: Ingen arrangementer.

Maj 2004: Ingen arrangementer

Juni 2004: Ingen arrangementer.

Tirsdag den 20. juli kl. 13.00.
Detachementskydning.
Skydekonkurrence mellem vagtstyrken fra Marselisborg og Garderforeningen.
Deltagerne møder på Gardergården.
Spørgsmål og tilmelding til skydeudvalgets
formand, Søren Blirup Jensen, tlf. 86 22 06 81.
Livgardens holdledere er i år, lige som sidste
år, major E. Roug og seniorsergent Conrad Pedersen. 

SAMLET LISTE OVER KORTSPILAFTENER:
Kortspil i Århus Håndværkerforening,
Klostergade 30  flg. torsdage kl. 1900: 
23. oktober
13. november
27. november
22. januar
12. februar
26. februar
11. marts.
Tilmelding senest 2 dage før hos Carlo Pedersen,
tlf. 8627 0774. Husk at bestille smørrebrød.

SAMLET LISTE OVER SKYDEAFTENER:
Skydning i Lyseng på gode moderne 15 m. baner under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,  8270 Højbjerg.
Der er mulighed for både riffel- og pistolskydning.
Der skydes flg. onsdage fra kl. 1900:
3. september
1. oktober
29. oktober
26. november
7. januar
4. februar
3. marts.
Tilmelding og yderligere oplysninger hos
Søren Blirup Jensen tlf. 8622 0681


 

Opdateret 27. maj 2004.